Locked

Locked

by T.M. Chris

Category: Books

Journey Into Chastity Trilogy

Journey Into Chastity Trilogy

by Stanley Jeffries

Category: Books

Blogs

Access the blogs

Library

Access the library

Forum

Access the forum

Gay Chastity Virgin

Gay Chastity Virgin

by Mark Maguire

Category: Books

Chastity Control and Correction for Men : A Compre...

Chastity Control and Correction for Men : A Compre...

by Mistress Jade, Mark Maguire

Category: Books


In-/uitloggen

今日は(Konnichiwa) Guest !

WARNING! The forum will only function when logged in, otherwise you WILL get an error! I am sorry for the trouble. Please login here to use the (dutch) forum about chastity.

Laatste blogs

Who's online

We hebben 28 gasten en geen leden online

Omdat het nu eenmaal bij iedere website hoort tegenwoordig, heeft ook gebondeninleer wat voorwaarden en opmerkingen.

Gezien de inhoud van de website moet je boven de 18 zijn ;)

Als je op de website komt, wordt er bepaalde informatie verzameld of op je computer geplaatst:

 • Google Analytics cookie(s), we maken gebruik van Google Analytics om inzichtelijk te krijgen hoe je de website gebruikt.
 • Indien je registreert: we verzamelen die informatie die gevraagd wordt in het registratiesysteem: Je email (die moet correct zijn), naam (mag een bijnaam zijn) en alles wat je verder invult in je profiel. Bijna alles is optioneel en je beslist zelf wat je precies invult.
 • Indien je post op het forum: de inhoud van je bericht (Dûh).
 • Je IP adres, dit wordt door de software opgeslagen omdat we op basis daarvan ook kunnen modereren en de toegang kunnen beheren.
 • Bij registratie/inloggen wordt een cookie geplaatst op je computer om te zorgen dat de login in stand blijft.
 • Mogelijk wordt er een cookie geplaatst van Facebook indien je de mogelijkheid gebruikt om via de facebook login je account aan te maken en/of in te loggen.

Daar waar er cookies geplaatst worden of informatie verzameld wordt door derde partijen (google analytics, facebook) geldt hun privacy statement.
Wij van gebondeninleer geven enkel informatie uit op het moment dat daar door de autoriteiten op de juiste wijze om gevraagd wordt. Wij zullen de gegevens die je aan ons toevertrouwd niet verkopen of weggeven aan anderen. Bedenk wel dat iedereen je bericht(en) die je op het forum plaatst kan lezen. Privéberichten zijn voor ons niet te ontsleutelen en zijn dus ook ten alle tijde privé.

In het kader van de AVG kan je je gegevens bij ons opvragen of laten verwijderen.


Because every website needs it nowadays, we at gebondeninleer also have some terms of use.

Given the nature of the website, you need to be an adult in your own country ;)

When accessing the website, certain information will be collected or placed on your computer:

 • Google Analytics cookie(s), we use Google analytics to gain insight in the way you use the website.
 • When registering: We collect the information as asked in the registration system.: Your emailaddress (which needs to be correct), name (nicknames are allowed) and all other information you enter into your profile. Almost every field is optional and only you can decide what you provide for information.
 • When posting on the forum: The contents of your message (Dûh).
 • Your IP address, this is being saved by the software to be used in moderation and access control.
 • During registration/logging in a cookie will be placed to maintain your login status.
 • Possibly a cookie will be placed by Facebook if you decide to use the option to create or login to your account with the facebook connect.

If cookies are being placed by third-parties (google analytics, facebook) their privacy statement will be in effect for those.
We of gebondeninleer will only provide information when we are asked in the proper way by the authorities. We will not sell or give the information you entrust us with to anyone. Please remember that anyone can read the messages you place on the forum. Private messages are encrypted and cannot be decrypted by us and will be private at all times.

 

mark6715^

(NL)

Ergens in het midden van Nederland woont een switch (okay, meer onderdanig dan Dominant) en voormalig bibliothecaris, die van (BDSM-)boeken verzamelen méér dan een hobby heeft gemaakt. Zelf noemt hij het een passie, anderen spreken van een obsessie. Deze verzamelaar of ‘BDSM-bibliothecaris’ staat bekend onder de naam mark6715^ en hij schrijft zelf ook graag. Op deze site – die hij samen met lise{C} heeft opgezet en nu onderhoudt – zijn onder meer diverse volledige verhalen en novelles te vinden in het Nederlands. Momenteel is hij druk met het plaatsen van ongeveer 2.500 beschrijvingen van boeken. In de tijd die overblijft schrijft mark6715^ een serie van 4 boeken, waarin uiteraard BDSM en heel veel kinky seks de hoofdrol spelen. Daarbij zijn er belangrijke bijrollen voor geluk, liefde, lust, vriendschap en twijfel…

(UK-US)

Somewhere in the middle of Holland lives a switch (alas, more sub then Dom) and former librarian, who loves to collect books (about BDSM and more). He made it his hobby and calls it a passion, though some might call it an obsession. This book collector or BDSM librarian is known as mark6715^ and he likes to write too. This website – build and maintained with lise{C} – offers short (and a bit longer) stories (sorry, mostly in Dutch). At this moment, mark6715^ is adding around 2.500 book descriptions to ‘Gebonden in Leer’ (‘Bound in Leather’). In the time that remains, he is writing a series of 4 books, with themes of BDSM and kinky sex in a main role. Luck, love, lust, friendship, and doubt will play important supporting roles…

Disclaimer

(NL)

Een disclaimer, moet dat nou…? Tja, ook hier ontkom je er niet aan. Laat duidelijk zijn dat het niet onze bedoeling is om auteursrechten van anderen te schenden, of het nu gaat om de samenvatting of de afbeelding op de omslag. Waarom Gebonden in Leer opgezet, dat is al omschreven. Gebonden in Leerheeft niet als doel het maken van reclame of welke commerciële activiteit dan ook. De beschreven boeken zijn hier ook niet te koop. Koop je een boek op basis van de beschrijving op deze website en valt het in de praktijk tegen? Jammer, maar Gebonden in Leer accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade. We hebben ons (nu nog) onthouden van elke vorm van kwaliteitsweergave, of het nu positief of negatief is. De korte inhoud is afkomstig van de boekomslag; het is dus géén recensie!

(UK-US)

A disclaimer? Is this necessary? Well, obviously we can’t publish a website without a disclaimer. Let it be clear: it is not our purpose or intention to infringe on any copyrights. Be it the summary or the picture of a book cover. We explained already why we made ‘Gebonden in Leer’. The intention of this site is not marketing or because of some commercial goal. The books shown here are not for sale at this website. And if you buy a book because of it being mentioned here, don’t hold us responsible if you don’t like the real thing. We are simply not responsible for your actions or any damage. We don’t review books, not yet, be it positive or negative. De content is taken from the book itself; book descriptions are therefore not reviews!

lise's avatar

lise{C}

 

(NL)

“Zij stelt zich hier zo snel mogelijk zelf voor…,” schreef mark6715^ eerder.

 Maar ik hou daar helemaal niet van. Ik hoef niet met mijn neus op de voorgrond… Laten we het er dus op houden dat dit kleine, verlegen meisje het technische deel voor haar rekening neemt. Klein beetje over haarzelf: ze loopt al een tijdje mee in het wereldje.

Haar fetisj: luiers / ABDL

(UK-US)

“She will introduce herself here as soon as possible…,” is what mark6715^ wrote.

 But i don’t like doing that at all. I don’t need to be on the front-row for all to see… Let’s say that this little, shy girl is doing the technical part of the site. A little about her: she is active in this world for quite some time already…

Her fetish: diapers / ABDL

 

(NL) Welkom op ‘Gebonden in Leer’

In deze verrassend andere en meertalige online bibliotheek vind je een overzicht van boeken uit de persoonlijke collectie van mark6715. De boeken gaan allemaal – direct of indirect – over BDSM. Dit is een verzamelbegrip voor ‘bondage & discipline, dominantie & submissie, sadisme & masochisme’ of SM (sadomasochisme). Ook over kinky én meer conventionele seksualiteit en fetisjisme is er veel te ontdekken! Aan de ene kant presenteren we hier alles lekker rommelig door elkaar. Oud en nieuw, fictie en non-fictie, wetenschappelijk en pornografisch en bekend of minder bekend. Zo kun jij willekeurig rondneuzen en kunnen wij je keer op keer verrassen. Aan de andere kant hebben we ‘Gebonden in Leer’ nóg beter doorzoekbaar gemaakt met gedetailleerde labels (‘tags’), zodat je makkelijk alles kunt vinden wat jou interesseert… Of wat jou persoonlijk zoal opwindt? Voel je alsjeblieft vrij je eigen weg te kiezen… Verder staan er een aantal novelles, geschreven door mark6715 en ook verhalen & gedichten en andere teksten op onze site. Tot slot zijn er spannende zwart-wit tekeningen van Evy te zien en bieden we een aantal links naar andere websites. Ons doel? Met al deze lectuur, literatuur en tekeningen willen we laten zien hoe rijk en divers de (sub)cultuur is, die onder het verzamelbegrip BDSM valt. Voor de een vormt het misschien een archief of bibliotheek. Voor de ander kan het een wegwijzer zijn naar informatieve handleidingen voor een veilige, verantwoorde en hygiënische invulling van deze levensstijl. Een bron voor erotisch leesplezier kan (en mag) natuurlijk ook! En voor ons is het een… hobby. O ja, je dacht dat dit alles was? Vergeet het maar! Dit is ook het thuis van het Nederlandtalige Kuisheidsforum. En bovendien is deze website de basis voor regelmatige bijdragen in het blog over kuisheid van Yentl.

De redactie van deze website wenst je veel leer- en leesplezier! Ben je het type van discipline of zweep, lees dan vooral ook even de disclaimer (en ‘over ons’). En ben je te jong of neem je aanstoot aan de inhoud van deze site, zoek je geluk dan alsjeblieft ergens anders. Veel plezier!

(EN-US) Welcome to “Gebonden in Leer”

You will find lots of books in this surprisingly different and multi-lingual online library, all part of mark6715’s personal collection. The books are all – more or less – about BDSM (a container for ‘bondage & discipline, dominance & submission, Sadism & Masochism’) or S&M  / SM / S/M (sadomasochism). But there is also a lot to discover about (kinky and mainstream) sexuality and fetish. On the one hand we present our information at random (old and new, fiction and non-fiction, scientific and pornographic, and known or lesser known) so you can browse this website and stumble on many surprising gems. On the other hand, we use a great number of detailed tags for ‘Gebonden in Leer’ (or ‘Bound in Leather’), to make it easy for you to find your particular interest… or your personal ’turn-on’. Please, feel free to choose your own path. On this site, there are also some short novels written by mark6715, short stories & poetry and other writings (sorry, only available in Dutch). And… there are exciting black & white drawings by Evy and some links to other sites. Our mission? With all this information about books, with stories and drawings, we want to show the richness and diversity of the (sub)culture called BDSM. For some it’s an archive or a library. For others we offer an extensive guide to informative manuals for a safe, sane and consensual BDSM lifestyle. A source for erotic reading pleasure? Well… be our guest! You like discipline and the whip? Then make sure you read the disclaimer (and ‘about us’). Oh, you thought that's all? Forget it! This site is also the home of the Dutch forum about chastity and keyholders. The latest adition is a blog about chastity written regularly by Yentl.

Are you too young or take offense on the topics of this site, then please look elsewhere. Enjoy!

 

(D) Willkommen bei „Gebonden in Leer“

Sie werden hier viele Bücher finden in diesem überraschende, mehrsprachige Bibliothek, die teil ist von mark6715 ’s persönliche Sammlung. Die Bücher handeln alle – mehr oder weniger – über BDSM (ein Begriff das alles umfasst von ‘Bondage & Disziplin, Dominanz & Unterwerfung, Sadismus & Masochismus’) oder S&M – SM – S/M – Sadomasochismus. Aber es gibt hier viel mehr zu entdecken, zum Beispiel über kinky und übrigen Sexualität und über Fetisch. Im ersten Blick präsentieren wir alle Informationen durcheinander (Alt und Neu, Realität und Fantasie, Wissenschaft und Pornografie und Bekannt und weniger Bekannt) damit sie frei sind um zu stöbern. Lassen sie sich Überaschen. Anderseits bieten wir viele Stichwörter für ‘Gebonden in Leer’ (oder ‘In Leder Gebunden’), Stichwörter die es ihnen leicht machen etwas zu finden was ihnen interessiert… oder „anmacht“. Bitte, sie sind frei um hier ihren eigenem Weg zu erkunden. Hier gibt es auch kürze und längere Beiträge von mark6715; kurze Erzählungen und Gedichte (leider nur auf Holländisch). Und… es gibt einige schwarz & weiß Bilder von Evy. Zum Schluss zeigen wir ihnen auch noch den Weg nach andere Seiten auf den Internetz. Unser Ziel? Mit al diese Informationen über Bücher, die Stories und Bilder wollen wir anschaulich machen wie vielseitig unsere BDSM (Sub)Kultur wirklich ist. Für manche ist es ein Archiv oder eine Bibliothek. Für anderen bieten wir viele Anleitungen für einen sicheren und hygienischen BDSM Lebensstil, wobei BDSM prinzipiell von mündigen Partnern, freiwillig und in gegenseitigem Einverständnis in einem sicheren Maße praktiziert wird. Ein Brunnen für spannende, erotische Lektüre? Ja, auch das bieten wir ihnen! Sie sind für Disziplin und die Peitsche? Dan lesen sie bitte auch unserem Impressum (‘About us’ in English). Du denkst: "Das ist Alles...? Aber nein! Es gibt viel Mehr! Dies ist das Zuhause fur das Forum für Keuschheit in die Niederlande. Auch gibt es nun ein Blog, wo Yentl seine keusche Erfahrungen mit euch teilt.

Sind sie noch zu jung oder ist der Inhalt anstoßend für Sie? Suchen sie dann bitte irgendwo anders ihrem Glück. Viel Spass!

lise{C} + mark6715 (web ‘masters’)

 

About us:  |  Disclaimer |  lise{C}mark6715 |  Copyright 2016