Locked

Locked

by T.M. Chris

Category: Books

Journey Into Chastity Trilogy

Journey Into Chastity Trilogy

by Stanley Jeffries

Category: Books

Blogs

Access the blogs

Library

Access the library

Forum

Access the forum

Gay Chastity Virgin

Gay Chastity Virgin

by Mark Maguire

Category: Books

Chastity Control and Correction for Men : A Compre...

Chastity Control and Correction for Men : A Compre...

by Mistress Jade, Mark Maguire

Category: Books


In-/uitloggen

नमस्ते Guest !

WARNING! The forum will only function when logged in, otherwise you WILL get an error! I am sorry for the trouble. Please login here to use the (dutch) forum about chastity.

Laatste blogs

Who's online

We hebben 878 gasten en geen leden online

Omdat het nu eenmaal bij iedere website hoort tegenwoordig, heeft ook gebondeninleer wat voorwaarden en opmerkingen.

Gezien de inhoud van de website moet je boven de 18 zijn ;)

Als je op de website komt, wordt er bepaalde informatie verzameld of op je computer geplaatst:

 • Google Analytics cookie(s), we maken gebruik van Google Analytics om inzichtelijk te krijgen hoe je de website gebruikt.
 • Indien je registreert: we verzamelen die informatie die gevraagd wordt in het registratiesysteem: Je email (die moet correct zijn), naam (mag een bijnaam zijn) en alles wat je verder invult in je profiel. Bijna alles is optioneel en je beslist zelf wat je precies invult.
 • Indien je post op het forum: de inhoud van je bericht (Dûh).
 • Je IP adres, dit wordt door de software opgeslagen omdat we op basis daarvan ook kunnen modereren en de toegang kunnen beheren.
 • Bij registratie/inloggen wordt een cookie geplaatst op je computer om te zorgen dat de login in stand blijft.
 • Mogelijk wordt er een cookie geplaatst van Facebook indien je de mogelijkheid gebruikt om via de facebook login je account aan te maken en/of in te loggen.

Daar waar er cookies geplaatst worden of informatie verzameld wordt door derde partijen (google analytics, facebook) geldt hun privacy statement.
Wij van gebondeninleer geven enkel informatie uit op het moment dat daar door de autoriteiten op de juiste wijze om gevraagd wordt. Wij zullen de gegevens die je aan ons toevertrouwd niet verkopen of weggeven aan anderen. Bedenk wel dat iedereen je bericht(en) die je op het forum plaatst kan lezen. Privéberichten zijn voor ons niet te ontsleutelen en zijn dus ook ten alle tijde privé.

In het kader van de AVG kan je je gegevens bij ons opvragen of laten verwijderen.


Because every website needs it nowadays, we at gebondeninleer also have some terms of use.

Given the nature of the website, you need to be an adult in your own country ;)

When accessing the website, certain information will be collected or placed on your computer:

 • Google Analytics cookie(s), we use Google analytics to gain insight in the way you use the website.
 • When registering: We collect the information as asked in the registration system.: Your emailaddress (which needs to be correct), name (nicknames are allowed) and all other information you enter into your profile. Almost every field is optional and only you can decide what you provide for information.
 • When posting on the forum: The contents of your message (Dûh).
 • Your IP address, this is being saved by the software to be used in moderation and access control.
 • During registration/logging in a cookie will be placed to maintain your login status.
 • Possibly a cookie will be placed by Facebook if you decide to use the option to create or login to your account with the facebook connect.

If cookies are being placed by third-parties (google analytics, facebook) their privacy statement will be in effect for those.
We of gebondeninleer will only provide information when we are asked in the proper way by the authorities. We will not sell or give the information you entrust us with to anyone. Please remember that anyone can read the messages you place on the forum. Private messages are encrypted and cannot be decrypted by us and will be private at all times.