WARNING! The forum will only function when logged in, otherwise you WILL get an error! I am sorry for the trouble. Please login here to use the (dutch) forum about chastity.

Laatste blogs

Forum problemen?

Please prove you are human!

Who's online

We hebben 80 gasten en geen leden online

Laatste topics

Topic-icon Voorbeeld kuisheids-contract

  • chastityslave22
  • chastityslave22's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Gebruiker
  • Gebruiker
Meer
12 jaren 7 maanden geleden #407 door chastityslave22
Voorbeeld kuisheids-contract werd gestart door chastityslave22
*modbreak* Het hieronder geschreven stuk is van chastityslave22 en heeft hieronder zijn mening verwoord aangaande een kuisheids-overeenkomst. Let erop dat dit een persoonlijke mening is en dat het mogelijk is te overwegen of een dergelijk contract iets toe kan voegen in jouw/jullie situatie. Afspraken maken is natuurlijk altijd noodzakelijk, maar het vastleggen van deze afspraken in een kuisheids-contact is puur een bekrachtiging van de gemaakte afspraken, maar kan nooit rechtsgeldig worden verklaard. Hiernaast gaat het hieronder om een voorbeeld van een kuisheids-contract en kan onderstaand contract in jouw/jullie situatie als concept worden gemasakt om zo het eigen contract vorm te geven. *modbreak*

======================================================================================


Wie van plan is langdurig een kuisheidsgordel te dragen en daarvoor de sleutels uit handen te geven, doet er verstandig aan om een aantal afspraken over rechten en verplichtingen van drager en sleutelhouder op papier te zetten, om latere misverstanden te voorkomen. Ook gaat daarvan een belangrijke psychologische werking uit, zeker als er sprake is van een Meester-slaaf-relatie. Hieronder staat een voorbeeld van zo'n contract van mijn hand, dat dan mogelijk als voorbeeld kan dienen. In het contract is hier sprake van twee mannelijke spelpartners en een Carrara-kuisheidsgordel, maar de tekst kan natuurlijk gemakkelijk aangepast worden.

SLAVENCONTRACT VOOR KUISHEIDSTRAINING

1. Over het kuishouden van slaven

Onkuisheid is de grootste zonde voor een slaaf, omdat zijn sexualiteit het eigendom van zijn Meester vormt, waarover hij niet zelf naar believen kan beschikken. Van oudsher zijn ervaren Meesters het er over eens dat kuisheid goed voor sexslaven is, omdat dit hen in een sexueel opgewonden toestand houdt en daarmee beter bruikbaar maakt. Als slaven een orgasme krijgen worden ze lui, tot de drang om klaar te komen hen opnieuw beheerst. Omdat het algemeen bekend is dat het slaven meestal aan de nodige zelfdiscipline voor sexuele geheelonthouding ontbreekt, leggen vooruitziende Meesters hun slaven permanent een stalen kuisheidsgordel aan.

Omdat Meester ............ weet dat slaaf ............ niet in staat is om zonder dwang duurzaam kuis te blijven, en slaaf ............ niet kan bewijzen dat hij dat wel kan, dus om er zeker van te zijn dat slaaf ............ zich voortaan niet meer (en zijn Meester zich evenmin) om de bedwinging van zijn sexuele driften hoeft te bekommeren en zich ook dan geheel van sex zal onthouden wanneer hij zonder toezicht is, tekenen Meester ............ en slaaf ............ dit slavencontract, waarin wordt bepaald dat slaaf ............ moet gaan leren om een stalen kuisheidsgordel te dragen, waarbij Meester ............ het beheer van de sleutels op zich neemt.

2. Definities

In dit contract worden de volgende termen met de hieronder gegeven betekenis gehanteerd.

* Kuisheid: onthouding van elke vorm van sexuele activiteit, in het bijzonder genitaal en anaal geslachtsverkeer, masturbatie en orgasmes.

* Kuisheidsgordel: een met een slot afsluitbare stalen onderbroek, die gedurende een lange periode gedragen kan worden om bij een slaaf diens totale kuisheid af te dwingen, in actieve EN passieve zin.

* Kuisheidsperiode: de tijd dat de slaaf op slot zit in de kuisheidsgordel om hem kuis te houden, inclusief periodes van tijdelijke ontsluiting die niet resulteren in verlichting van de sexuele nood van de slaaf door genitaal dan wel anaal geslachtsverkeer, masturbatie of orgasmes.

* Slaaf: de persoon, wiens lichaam het sexueel eigendom vormt van de Meester, en die conform de voorwaarden in dit contract de kuisheidsgordel zal dragen.

* Meester: de persoon die het lichaam van de slaaf in sexueel eigendom heeft, conform de voorwaarden in dit contract de kuisheidsgordel bij de slaaf zal aanbrengen en de sleutels beheert.

3. Algemene regels

* Door tekening van dit contract gaat de slaaf ermee accoord dat hij tot sexslaaf zal worden afgericht. Dat betekent dat de slaaf de volledige zeggenschap over zijn sexualiteit aan zijn Meester overdraagt. Vanaf het moment dat de slaaf het contract heeft getekend, zullen het neukhol, de lul en de ballen van de slaaf, evenals het zaad dat zijn slavenlichaam aanmaakt, het exclusieve eigendom van zijn Meester zijn.

* Eenmaal exclusief sexueel eigendom geworden van zijn Meester, zal de slaaf steeds kuis moeten blijven wanneer en voor zolang als zijn Meester met het oog op zijn bruikbaarheid als sexslaaf wenselijk acht. Dat betekent dat vanaf dat moment zijn Meester ALS ENIGE bepaalt:
* of en wanneer de slaaf mag masturberen.
* of en wanneer de slaaf mag ejaculeren.
* of en wanneer de slaaf gepijpt mag worden.
* of en wanneer de slaaf zelf mag neuken.
* of en wanneer de slaaf geneukt mag worden.

* Door tekening van dit contract verleent de slaaf aan zijn Meester het recht om zijn passieve sexualiteit naar diens eigen inzicht te exploiteren. Dat betekent dat vanaf dat moment zijn Meester het recht heeft om
* zijn beide neukholen op elk moment op geëigende plaatsen voor Zijn eigen sexuele genot te gebruiken, ook in het bijzijn van andere Meesters of slaven.
* zijn beide neukholen op elk moment op geeïgende plaatsen aan anderen - Meesters of slaven - voor hun sexueel genot ter beschikking te stellen.

De slaaf gaat derhalve accoord dat hij
* altijd zonder aarzeling zijn beide neukholen aan zijn Meester zal aanbieden, als zijn Meester deze voor Zijn eigen sexuele genot wil gebruiken, zowel om te neuken als om gepijpt te worden.
* altijd zonder aarzeling op bevel van zijn Meester zijn beide neukholen aan andere Meesters en slaven zal aanbieden om voor hun sexuele genot te gebruiken, zowel om te neuken als om gepijpt te worden.

4. Gebruik van de kuisheidsgordel

Om de totale kuisheid van de slaaf ook in afwezigheid van zijn Meester te garanderen en een hoog niveau van sexueel verlangen te handhaven teneinde de slaaf beter te laten functioneren, kan de Meester de slaaf regelmatig een stalen kuisheidsgordel aanleggen.

* De Meester heeft op elk moment het recht om de slaaf zijn kuisheidsgordel aan te leggen, wanneer en voor zo lang als Hem bevalt, daarmee de slaaf duidelijk als zijn exclusieve sexuele eigendom markerend.

* De Meester heeft het recht om de slaaf op elke geëigende plaats onmiddellijk zijn kuisheidsgordel aan te leggen, niet alleen in Zijn huis, maar ook in een leerbar etc., dus ook in het bijzijn van andere Meesters en slaven.

* De slaaf zal zijn Meester op elk moment zonder aarzeling in de gelegenheid stellen om hem meteen zijn kuisheidsgordel aan te leggen, wanneer en voor hoelang Hij maar wil, ook in de aanwezigheid van andere Meesters of slaven, of gedurende welk sexspel ook waaraan de slaaf tot dan toe met toestemming van zijn Meester deelnam.

* De Meester is niet verplicht om de slaaf te vertellen wanneer hij zijn kuisheidsgordel aangelegd zal krijgen, en hoe lang hij deze zal moeten dragen.

* Als de slaaf in afwezigheid van zijn Meester aan een SM-feest of slavenkamp wil deelnemen, dan is hem dat toegestaan indien hij dat zijn Meester van tevoren vertelt, omdat de slaaf in zo'n geval altijd vantevoren zorgvuldig op slot wordt gedaan, en niet eerder dan drie dagen na zijn terugkeer ontsloten zal worden.

* Ingeval van een meerdaags bezoek aan een slavenkamp, kunnen de sleuteltjes tijdelijk aan een andere Meester overgedragen worden, die over de slaaf zal waken en in geval van nood de kuisheidsgordel kan openen.

5. De kuisheidsgordel

* Om redenen van maximale veiligheid zal de slaaf een zogeheten Carrara-gordel dragen, dwz. het meest solide en veilige model stalen kuisheidsgordel dat momenteel bestaat, met een zeer dikke en zware tailleband, een speciale protector die pik en ballen van de slaaf afsluit, en een geheel ingebouwd en daarmee extra beveiligd slot, dat is ontworpen door de Belgische gordelmaker Walter Goethals.

Deze speciale kuisheidsgordel is gekozen
* omdat deze van staal, solide, rigide en zwaar is.
* omdat deze absoluut veilig is, in tweeërlei opzicht - er bestaat geen enkel risico dat de slaaf zichzelf zonder sleutels uit de gordel kan bevrijden, en er bestaat geen enkel risico dat de slaaf in de gordel zaad zal verspillen.
* omdat het volstrekt onmogelijk is voor de slaaf om een orgasme te krijgen, indien hij zorgvuldig in de gordel opgesloten is.
* omdat het volstrekt onmogelijk is om de gordel open te breken zonder speciaal gereedschap.
* omdat het hangslot van de gordel in een zware onbreekbare bekisting verborgen is en daarmee evenmin zonder speciaal gereedschap opengebroken kan worden.
* omdat de slaaf, wanneer de gordel zo nauw mogelijk om het middel van de slaaf aangelegd en zorgvuldig op slot gedaan is, niet aan de gordel, en daarmee aan zijn afgedwongen kuisheid kan ontsnappen, zonder toegang tot de sleutels.
* omdat met de gordel lange periodes van kuisheid gerealiseerd kunnen worden zonder gezondheidsproblemen voor de slaaf.
* omdat de gordel zodanig is ontworpen dat de slaaf deze onder normale kleren kan dragen zonder risico op ontdekking, dwz. zonder het risico dat iemand anders merkt dat hij gedwongen kuis gehouden wordt, zodat de slaaf de gordel op bijna elk moment en op bijna elke plaats dragen kan.
* omdat er maar één sleutel nodig is, zodat de gordel door de Meester snel en gemakkelijk geopend en - belangrijker - gesloten kan worden.
* omdat de gordel eenvoudig aangepast kan worden aan de toenemende of afnemende taille van de slaaf.
* omdat de gordel dankzij de vele scharnieren relatief comfortabel is om te dragen, en de slaaf dus bijna elke normale activiteit kan blijven verrichten - van geslachtsverkeer afgezien. De slaaf kan erin werken, erin lopen, erin eten, erin slapen, erin douchen en erin naar het toilet gaan.
* omdat de onbarmhartig gebogen stalen peniskoker de slaaf zelfs het bescheiden genot van een volledige erectie ontzegt en de slaaf daarmee voor een dergelijk zelfzuchtig blijk van geilheid op pijnlijke wijze straft.
* omdat de grote protector ook de toegang tot de ballen bemoeilijkt, en aldus verhindert dat de slaaf zelf uitbundig met zijn ballen spelen kan.
* omdat de zware bekisting met het slot voortdurend tegen zijn buik drukt en de slaaf daarmee voortdurend aan zijn sexuele slavernij herinnert.
* omdat de string aan de achterzijde van de gordel de bilnaad van de slaaf vult en het daarmee de slaaf onmogelijk maakt om zonder toestemming van de Meester geneukt te worden.

6. Verplichtingen van de slaaf

Na zorgvuldig gegordeld te zijn, heeft de slaaf de volgende verplichtingen.

* De slaaf gaat ermee accoord met behulp van de gordel in kuise staat gehouden te worden om elk ongeautoriseerd orgasme te voorkomen, zolang als zijn Meester noodzakelijk vindt.

* De slaaf zal zijn kuisheidsgordel zonder protest dragen om zijn volledige kuisheid op elk moment en elke plaats in afwezigheid van zijn Meester te garanderen.

* De slaaf zal de kuisheidsgordel zonder enige sexuele bevrediging zo lang en zo vaak dragen als zijn Meester noodzakelijk acht, het helemaal aan Hem overlatend om te beslissen of en wanneer de slaaf ontsloten wordt en eventueel klaar mag komen.

* De slaaf gaat ermee accoord dat hij, als de kuisheidsgordel tijdelijk ontsloten is, altijd zonder protest zijn pik aan zijn Meester als zijn legale eigenaar zal aanbieden, om gepijpt of met de hand geleegd te worden, als zijn Meester dat noodzakelijk acht, of daarmee elke andere dienst te verrichten die zijn Meester verlangt.

* De slaaf zal na tijdelijke ontsluiting niet weigeren om weer zijn kuisheidsgordel te dragen om enige andere reden dan in paragraaf 10 en 11.

* De slaaf weet dat hij, nadat hem door zijn Meester de kuisheidsgordel is aangelegd, geen recht en geen mogelijkheid heeft om zichzelf te bevrijden, en zal geen poging doen om in die situatie verandering te brengen.

* De slaaf gaat ermee accoord dat hij, door gegordeld te zijn, elk recht op eigen keuze inzake zijn sexuele behoeften of functies uit handen heeft gegeven, en dat vanaf het moment dat hij opgesloten is zijn pik en ballen met hun inhoud het eigendom van zijn Meester geworden zijn. Dat betekent voor de slaaf:
* Het is hem verboden om te proberen zijn gordel met geweld te openen.
* Het is hem verboden om de sleutels van zijn gordel aan te raken.
* Het is hem verboden om zonder toestemming te neuken.
* Het is hem verboden om zonder toestemming geneukt te worden.
* Het is hem verboden om zonder toestemming gepijpt te worden.
* Het is hem verboden om zonder toestemming te masturberen.
* Het is hem verboden om zonder toestemming te ejaculeren.
* Het is hem verboden andere personen te vragen de sleuteltjes te zoeken om hem van zijn gordel te bevrijden omwille van zijn sexuele bevrediging.

7. Verplichtingen van de Meester

De Meester heeft de volgende verplichtingen.

* Alleen de Meester zal de kuisheidsgordel openen en op slot doen, om zeker te zijn dat deze op de juiste wijze wordt aangelegd, en hij zorgt ervoor dat de sleutels op een veilige, voor anderen ontoegankelijke plaats worden bewaard. De sleutels berusten altijd bij de Meester. Hij zal er voor zorgen dat de slaaf NOOIT toegang heeft tot de sleutels.

* De Meester zal er zorg voor dragen dat de kuisheidsgordel zo nauwsluitend als nodig wordt aangelegd, om er zeker van te zijn dat ontsnapping zonder de sleutels onmogelijk is.

* ELKE KEER als de Meester de slaaf opnieuw zijn kuisheidsgordel aanlegt, zal Hij zorgvuldig controleren of de gordel zo nauwsluitend als nodig is aangelegd en zorvuldig op slot zit, zodat de slaaf niet in staat zal zijn om zich uit de gordel, en daarmee uit zijn gedwongen kuisheid te bevrijden, zodat deze volledig verzekerd is.
Dat betekent:
* De Meester zal, door dit zelf uit te proberen, controleren dat het slot van de gordel goed is dichtgeklikt, dwz. niet plotseling door aan de gordel te rukken en trekken open kan schieten.
* De Meester zal, door dit zelf uit te proberen, controleren dat het voor de slaaf niet mogelijk is om zich van zijn gordel te bevrijden door hem over de heupen te schuiven.

* De Meester zal nooit zonder diens toestemming openbaren dat hij de sex van de slaaf controleert, behalve op bepaalde locaties (zie paragraaf 8).

8. Rechten van de Meester

* De Meester heeft het recht om te beslissen hoe lang de slaaf de kuisheidsgordel zonder onderbreking zal dragen, van regelmatige schoonmaakbeurten afgezien.

* De Meester heeft het recht om te beslissen of en wanneer de kuisheidsgordel ontsloten wordt om de slaaf de mogelijkheid van sexuele bevrediging te geven.

* De Meester heeft het recht om te beslissen wanneer de slaaf toestemming krijgt om te neuken, geneukt te worden, gepijpt te worden, te masturberen of te ejaculeren.

* De Meester heeft het recht om zijn beslissingen in dit opzicht voor de slaaf te verbergen, en die op elk moment zonder opgave van reden te veranderen, daarbij de slaaf in onzekerheid latende of en wanneer de gordel tijdelijk geopend zal worden om de slaaf gelegenheid te geven te neuken, geneukt te worden, gepijpt te worden, te masturberen of te ejaculeren.

* De Meester heeft het recht om op geëigende plaatsen aan anderen - Meesters of slaven - te laten zien dat de slaaf met een gordel strict kuis wordt gehouden en dus het sexuele eigendom van zijn Meester geworden is. De slaaf is verplicht om zijn kuisheidsgordel zonder aarzeling op bevel te tonen en alle geïnteresseerden de gelegenheid te geven om die van dichtbij te bekijken of zelfs te betasten, als zijn Meester dit verlangt.

* De Meester bezit de sexuele organen van de slaaf en zal die naar eigen inzicht en behoefte gebruiken, om Zelf te neuken of te pijpen, of dit door anderen met Zijn toestemming te laten gebeuren.

9. Hygiëne en gezondheid

* De Meester zal de kuisheidsgordel regelmatig ontsluiten om deze en de genitalieën van de slaaf te reinigen, zonder enig recht op controle van de sex van de slaaf op te geven
* De Meester zal de slaaf gedurende de schoonmaakbeurt met zijn hoofd en handen vastzetten in een schandblok of een speciale slavenviool, om elke poging tot vlucht, of verhindering van het weer aanleggen van de kuisheidsgordel te voorkomen, en tevens het risico uit te sluiten dat de slaaf zijn pik onderwijl zal aanraken. De Slaaf zal daarom in het schandblok of de slavenviool gesloten worden voordat de gordel wordt opengemaakt, en daaruit pas weer bevrijd worden nadat hem de gordel weer is aangelegd en zorgvuldig op slot is gedaan.

* Schaamhaar symboliseert ongedisciplineerdheid of ongebondenheid. Het is uitsluitend het recht van vrije mannen om schaamhaar te bezitten. Bij nieuwe slaven worden daarom direct nadat zij tot slaaf gemaakt zijn de genitaliën VOLLEDIG kaal geschoren om hen voor iedereen duidelijk zichtbaar als slaven te merken.
* Alvorens de kuisheidsgordel (weer) aan te leggen, zal de Meester daarom elke keer alle stoppels van schaamhaar bij de slaaf wegscheren, totdat zijn genitale zone geheel glad is, en de slaaf zal dit zijn Meester zonder aarzeling toestaan, ook wanneer dat in het bijzijn van andere Meesters of slaven gebeurt.

* Omdat het zaad van de slaaf om gezondheidsredenen regelmatig ververst moet worden, zal de Meester, als de slaaf meer dan twee weken lang geen toestemming voor een orgasme heeft gehad, de ballen van de slaaf zorgvuldig legen door zijn prostaat te melken terwijl de slaaf veiligheidshalve gegordeld blijft.

10. Speciale condities

* Indien gezondheidsredenen - waar een gevaar van infectie of duurzame fysieke schade voor de slaaf bestaat - dat nodig maken, kan de slaaf de Meester verzoeken de gordel te verwijderen, en de Meester is dan verplicht dat te doen.
*** BELANGRIJK*** Het enkele feit dat de slaaf gek wordt van het feit dat hij niet bij zijn pik kan komen en naar een orgasme snakt, wordt NIET als een gezondheidsreden beschouwd. Dat de slaaf niet overweg kan met het feit dat hij niet klaar kan komen wanneer hij klaar wil komen, is ALLEEN ZIJN PROBLEEM, waar zijn Meester zich niet om hoeft te bekommeren. Het kan NIET een reden zijn om zijn kuisheid te doorbreken - het is integendeel een goede reden om deze des te krachtdadiger te continueren, omdat die wens van de slaaf juist de noodzakelijkheid ervan bewijst. Het onvermogen van de slaaf om zonder dwang kuis te blijven was juist de hoofdreden waarom hij regelmatig gegordeld moet worden, voor zijn eigen nut als een goede sexslaaf, of het hem nu bevalt of niet - en ZIJN MEESTER is de ENIGE om te beslissen of dit gewenst is.

* Andere specifieke redenen - het gevaar van metaaldetectors op vliegvelden of op andere plekken waar de slaaf beroepshalve misschien eens moet zijn - maken het soms nodig om de kuisheidsgordel tijdelijk te verwijderen. In die gevallen heeft de Meester het recht om een andere (niet-metalen) kuisheidsboei om de pik van de slaaf aan te brengen, zoals een CB3000.

* Op vacanties, of bij andere gelegenheden als slaaf of Meester voor langere tijd van huis zijn, heeft de slaaf het recht voor de duur daarvan van zijn kuisheidsgordel bevrijd te worden, en deze door een CB3000 of iets dergelijks vervangen te zien.

11. Duur van dit contract

Dit contract zal...........weken / maanden geldig zijn.
De slaaf zal nooit om ontbinding van het contract verzoeken tenzij:
* De relatie tussen Meester en slaaf beëindigd wordt, waartoe elk van hen kan besluiten.
* De slaaf of de Meester vanwege langdurige ziekte of andere redenen met geen mogelijkheid meer aan de verplichtingen kan voldoen.
* Het duidelijk wordt dat het dragen van de kuisheidsgordel een serieus gevaar voor de gezondheid van de slaaf oplevert.

Zowel..........als de slaaf, als..........als de Meester bevestigen dat zij alle voorwaarden van dit contract zorgvuldig hebben bestudeerd en met de volledige inhoud geheel vrijwillig accoord gaan. Zowel de slaaf als de Meester zal een exemplaar van dit door beiden gesigneerde contract bewaren.

De slaaf: getekend..........Datum:..........
De Meester: getekend..........Datum:..........

======================================================================================

Dit bericht is alleen ter verstrekking van informatie en niet een opening voor discussievoering. Discussies worden gevoerd in het [e-url=http://www.ignisbdsm.nl/forum/viewforum.php?f=18]Gesloten-Forum[/e-url] en hier is registratie vereist. Je kunt, als je je niet wilt registreren ook een discussie openen in het sub-forum [e-url=http://www.ignisbdsm.nl/forum/viewforum.php?f=11]Open-Discussie[/e-url]. Vertel in je bericht dan even op welk topic je reactie betrekking heeft.

Als slaaf draag ik vanzelfsprekend 24/7/365 een zware stalen kuisheidsgordel

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Meer
1 jaar 4 maanden geleden #7660 door slaaf272
Beantwoord door slaaf272 in topic Voorbeeld kuisheids-contract
prima contract hoor.

Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.125 seconden