Category: Books
Pages: 206
ISBN: 978-1-973264-87-3
Year: 2017

Hits: 1929

Summary: This fascinating, detailed study of the techniques and effects of male chastity is a really comprehensive study of this very popular disciplined regime which can be used for pleasure or punishment, or both. Keeping the male deprived of satisfaction, often for long periods, can give the woman GREAT satisfaction! When orgasm for the man is delayed - or completely denied - the focus is shifted from HAVING an orgasm (often involving anxiety) to NOT having an orgasm (involving humility, patience, and loving attention to the dominant female). This exciting new book looks at topics like choosing and fitting his device (metal or transparent plastic), asking permission to be released and then being made to wait longer, using edging techniques, causing the male embarrassment in front of others, having to sit down to urinate, learning not to question the Mistress’ decisions, and accepting hard corporal punishment when needed as part of the overall lifestyle of abstinence, denial and discipline.

Samenvatting: Deze fascinerende, gedetailleerde studie over de technieken en effecten van mannelijke kuisheid is een uitgebreide verhandeling van de populaire vorm van discipline, die gebruikt kan worden voor plezier of straf... of beide. De man het onmogelijk maken om klaar te komen, vaak voor langere tijd, kan de vrouw GROOT genot opleveren! Als het orgasme van de man wordt uitgesteld - of geheel uitgesloten - verplaatst de focus van een orgasme krijgen (iets dat spanning geeft) naar GEEN orgasme krijgen (wat vernedering voor de man oplevert, waarbij hij meer geduld moet oefenen en waarbij hij meer aandacht schenkt aan de dominante vrouw). Dit opwindende nieuwe boek behandelt onderwerpen zoals het kiezen en aanpassen van het kooitje (metaal of doorzichtig plastic), het vragen (smeken?) om verlost te worden en dan langer moeten wachten, het gebruik van aanverwante technieken die de man vernederen in bijzijn van anderen, het moeten zitten op het toilet om te urineren, het leren om de beslissingen van de Meesteres niet ter discussie te stellen en het accepteren dat soms pijnlijke straffen nodig zijn in de levensstijl van onthouding, verboden en discipline.