Wat is TPE?

More
14 years 3 weeks ago #187 by lise Lynn
Wat is TPE? was created by lise Lynn
In het zoeken naar een mooie én correcte omschrijving van TPE heb ik het volgende gevonden:

TPE - Total Power Exchange is een benoeming voor een extreme vorm van 24/7 D/s relaties. Huh? wat is D/s en 24/7? We beginnen bij het begin. D/s relatie: afkorting van de termen Domination/submission oftewel een relatie gebaseerde op Dominantie en onderdanigheid. Het belangrijkste gegeven binnen een D/s relatie is de interactie tussen deze twee uitersten. Een D/s relatie hoeft geen relatie te zijn waarin Sado-masochisme (SM) een rol speelt, maar kent vaak invloeden vanuit SM (bondage, lijf- straffen etc.) Soms wordt voor een D/s ook gerefereerd naar een EPE - Erotic Power Exchange.

24/7: afkorting/term die staat voor een relatie waarin de D/s relatie en bijbehorende rolverdeling 24 uur per dag en 7 dagen op 7 wordt gehandhaafd. 24/7 is geen definitie voor een relatie, maar een doel. De manier waarop een 24/7 wordt ingevuld is zeer persoonlijk.

Een definitie van TPE die wordt gegeven in het book 'Screw The Rozes Send me the Thorns': "TPE is de bevestiging van de macht van de Dominant door de onderdanige die zich onderwerpt aan Zijn controle. De machtsoverdracht is vrijwillig en moet van tevoren uitvoerig worden besproken. De macht van de Dominant en zijn verantwoordelijkheid staan gelijk aan de hoeveel-heid controle die de onderdanige accepteert".

TPE ie een combinatie van 24/7 en sterke D/s aspecten. De onderdanige wordt behandeld als en gelijkgesteld aan een kostbaar bezit van de Dominant en volledige onderdanigheid wordt verwacht van hem/haar. De term 'sub' wordt vaak vervangen door 'slaaf/slavin' om het verschil duidelijk te markeren. De verzorging van de Dominant voor zijn onderdanige behelst niet enkel de rolverdeling maar ook de veiligheid, de aandacht voor en ondersteuning van alle andere dingen in het dagelijkse leven van de onderdanige. TPE relaties worden opgebouwd rondom een asymmetrische machtsstructuur die alle aspecten van het leven en de relatie beïnvloedt (zelfs geld, eigendom, beslissingen, werk etc.). Een belangrijk element van TPE is de doorlopende aanwezigheid van het mentale beeld van de rol die men inneemt en de daarbij behorende verantwoordelijkheid, dominantie, verzorging en onderdanigheid. De rolverdeling kan op ieder moment worden uitgediept. Contracten en zichtbare tekens zoals bv piercings, brandmerken en tattoos worden vaak gebruikt als symbool voor de verbondeheid van beide partners in deze relaties.

Eén ding moet men echter nooit vergeten:
TPE is geen slavernij en wanneer de onderdanige zich niet goed voelt behoudt hij/zij steeds het recht om een 'time-out' te vragen, waarbij over sommige facetten van de relatie kan worden gepraat of om een gesprek aan te vragen -op gepaste wijze. Een verantwoordelijke Dominante zal er ook altijd voor zorgen dat de ontplooiing van zijn onderdanige een belangrijk doel is binnen de relatie - tenminste daar waar het gaat om emotionele en financiële aspecten. Weinig relaties houden stand tot in de eeuwigheid en er is altijd een toekomst waar voor gezorgd dient te worden.

Bepaalde critici kunnen zich maar moeilijk vinden in het TPE gedachtegoed. Het belangrijkste argument is dat een TPE relatie nooit helemaal vrijwillig kan zijn, gezien de vergaande beperkingen waar de onderdanige mee moet leven. In ver- gelijktrekking met de D/s relatie kan de onderdanige niet voldoende invloed uitoefenen op situaties uit het dagelijkse leven. Is TPE de ultieme en enige ware vorm voor D/s relaties?Ja en nee. TPE is zeker krachtiger dan een D/s relatie maar er bestaat niet zoiets als 'de ware D/s levensstijl'. Een TPE omvat zeker geen echte slavernij en mag dat ook nooit doen.Uitgaande van het BDSM credo Safe, Sane en Consensual (veilig, verantwoord en vrijwillig) kan er nooit sprake zijn van echte slavernij binnen een D/s relatie. D/s is wat beide partners willen en hoe zij hier vorm aan willen geven. Er is geen foute of juiste D/s relatie. Wanneer jij en je partner besluiten om binnen een TPE te leven, dan zullen ook jullie je weg moeten vinden om jullie relatie vorm te geven. Vergeet echter nooit: "Het is een van de grootste giften die er bestaan wanneer een persoon Je zijn/haar onderwerping en volledige vertrouwen geeft. Wees wijs en behandel deze persoon met het grootst mogelijke respect.In de BDSM zien we verschillende gradaties van beleving. Veel mensen uit de BDSM wereld beleven hun "BDSM" slechts af en toe. Zij worden wel spelers genoemd. Daarnaast zijn er mensen die een 24/7 D/s relatie hebben. Zij worden vaak lifestylers genoemd. Zij zijn al weer een stapje verder, maar zelfs daar wordt nu en dan afgeweken van de rolverdeling als dat noodzakelijk is. (al kunnen beide genoemde groepen die D/s gevoelens wel degelijk voortdurend bij zich dragen en/of uitdragen) Dan onderscheiden we nog een groep "de TPE professionals". En ja TPE is helemaal anders dan "De" doorsnee BDSM beleving (als je daarvan al kan en mag spreken) maar het is wel degelijk BDSM.

Wat is Total Power Exchange.... kort gezegd: Het totaal opgeven van de vrijheid en het totaal overgeven van het recht om eigen beslissingen te nemen van en door een onderdanige. Tja dat klinkt mooi en romantisch en lijkt voor vele BDSM ers het ultieme in de D/s beleving..... Echter het is anders dan het lijkt..... Wel kan het (voor de juiste personen en in de juiste context) een ultieme beleving zijn, maar voor 95% van de BDSM ers is het een punt wat zij nooit zullen bereiken. En het is zeker niet zo dat iedere BDSM dit als een zogenaamde einddoel moet zien. TPE is mooi, maar ook zeer zwaar en vergt heel veel zelfbeheersing, inzet en vaak een langere tijd om dat punt te bereiken. En dat is zowel voor de dominant als de slaaf / slavin zo.

Als je in een TPE relatie stapt is dat niet iets wat zomaar uit een "gewone" BDSM relatie. is gegroeid. Een goede TPE relatie is zelfs bijna niet te doen als je als D/s stel helemaal alleen staat. Je hebt in dit soort relaties ook mensen om je heen nodig die je begeleiden, die je feedback kunnen geven of eens een praatpaal voor je kunnen zijn. Immers je komt momenten tegen in het proces die zowel voor de dominant als de slaaf/slavin heel zwaar kunnen zijn en enige bespreking behoeven.
Ook tussen de dominant en de slaaf/slavin zullen zeer goede gesprekken en een geruime periode van overdenking in acht genomen moeten worden alvorens in een groeiende TPE relatie te stappen.

Als slaaf/slavin in een TPE relatie moet je de gevolgen onder ogen zien van de volgende situatie. Een andere persoon bepaald voortaan voor jou welke wensen en behoeften je hebt. En ja zelfs welke persoon jij bent (of zal gaan worden) De dominant/eigenaar zal je gaan vormen naar zijn /haar wil en behoefte. Jij als slaaf/slavin wordt niets meer of minder dan zijn/haar bezit.
En ja dat is zeer ingrijpend besef je dat goed van tevoren. Als je denkt dat je daar mee niet kunt omgaan en/of dat niet wilt moet je er dus niet aan beginnen. Je doet dat niet zomaar, je kiest ervoor om je eigen rechten volledig over te geven aan een andere persoon. En wel zonder stopwoorden of mogelijkheden om nee te zeggen. Daar staat wel weer tegenover dat de dominant/eigenaar natuurlijk ook heel goed moet beseffen wat de taak in deze is. Je kiest ervoor om de volledige controle en dus ook de verantwoordelijkheid voor een andere persoon over te gaan nemen.

Dat vergt veel van iemand... in eerste instantie zal je die persoon beetje bij beetje moeten begeleiden tot diegene zich op een natuurlijke manier zal gaan ontwikkelen naar jouw beeld en inzichten. Je zal voortdurend een sturende begeleidende en consequente houding moeten toepassen. Om je bezit tot het de juiste ontplooiing te laten komen zal je hem/haar een set normen en waarden moeten aanbieden waar binnen ze zichzelf dienen te gaan ontplooien.

Vele misvattingen over TPE doen de ronde, kort gezegd is TPE de dichtste benadering van de vroegere welbekende slavernij. Natuurlijk wordt dat anders en zeker mens-waardiger ingevuld. De behandeling van de slaaf/slavin is nu weliswaar menselijk, maar bezit is bezit en heeft in principe maar te doen wat de eigenaar beliefd. Diezelfde eigenaar zal ervoor zorgen dat de slaaf/slavin gezond verzorgt en geliefd zal zijn en blijven. Maar hij/zij zal altijd vanuit zijn/haar behoefte de slaaf/slavin dingen laten doen of uitvoeren zonder te vragen hoe die slaaf/slavin daar zelf tegen- over staat. De eigenaar bepaald in principe de grote lijnen van het functioneren in alle opzichten van de slaaf/slavin. Binnen die grote lijnen zal de slaaf/slavin vaak bepaalde vrijheden verwerven of krijgen. Hij/zij wordt ook dan natuurlijk wel geacht te handelen in de geest van de eigenaar..

Wordt een slaaf/slavin dan soms niet onheus behandeld is de vraag die wellicht opkomt nu.. Het antwoord is Nee. Zij kiezen hier immers vrijwillig voor.... En een eigenaar beseft dat zijn bezit menselijk behandeld moet worden en zal dit ook ten alle tijden doen. Maar het blijft bezit zoals iemand bv ook een auto of een hond kan bezitten. Beschikbaar voor wat jij wilt zonder daarvoor verantwoording af te hoeven leggen. Een slaaf/slavin knielt niet om te vragen of hij/zij mag dienen. Een slaaf/slavin IS dat omdat ze weten dat ze dat zijn, dat komt reeds vanuit hun genen. En ze zijn niet zomaar slaaf/slavin, nee ze zijn de slaaf/ slavin die hun eigenaar wil dat ze zijn (of ze streven erna om dat uiteindelijk te gaan worden) Dat doen ze door middel van de normen en waarden die ze aangereikt hebben gekregen van hun eigenaar. (het eerder genoemde kader) Daarbinnen gaan zij zich ontplooien. Niet aan de hand van door de eigenaar verstrekte regels en straffen, nee door zich op de natuurlijke manier om te vormen naar die persoon die de eigenaar wilt dat ze uiteindelijk zijn/worden. Dat betekend ook dat zij binnen het kader wel degelijk zelf beslissingen mogen nemen. Een slaaf/slavin is namelijk niet persé dom of leeghoofdig nee sterker nog een TPE slaaf/slavin zijn vergt een goede inteligentie. Een slaaf/slavin zal ook altijd slaaf/slavin zijn, naast man/vrouw zijn,is dat één van de zekerheden die zij over zichzelf hebben. Dat en de gebruikelijk taken van bv ouder-schap of een baan en de wens om te worden zoals de eigenaar wenst is het leven waarna zij streven.

Tijdens het proces van het opbouwen van een TPE relatie veranderen er dingen. De slaaf/slavin verander naar de wensen van de eigenaar, dit noemen we wel conditioneren. De bedoeling van conditioneren is dat het geleidelijk gaat en op een natuurlijke manier. Op deze manier groeit een slaaf/slavin in de rol en weet al snel niet anders meer dan dat het zo hoort. Hieruit blijkt ook dat het niet allemaal in één keer kan. Het is een ontwikkeling die tijd nodig heeft. Dus,een slaaf/slavin in een TPE-relatie is eigendom van en onderworpen aan de eigenaar. Die eigenaar zal een paar duidelijke kaders aangeven waarbinnen de slaaf/slavin maatschappelijk kan functioneren zonder dat anderen (bijvoorbeeld de aanwezige kinderen) nadeel ondervinden van het feit dat die persoon inderdaad slaaf/slavin is. Wanneer er bv geen kinderen zijn, zullen die kaders ook heel anders te liggen. In een TPE-relatie is de situatie zodanig dat de eigenaar alles KAN en MAG doen, wat hij met zijn slaaf/slavin zou willen doen. OF hij/zij dat ook doet hangt van een groot aantal factoren af, bijvoorbeeld of de wens wel zo verstandig is en of hij/zij daar niet meer mee vernietigd, dan opbouwt. In elk geval heeft de slaaf/slavin te doen wat hem/haar wordt opgedragen, dat is namelijk zowel diens functie als verantwoordelijkheid binnen de relatie. En de natuurlijke ontwikkeling en vorming zorgt ervoor dat TPE eigenlijk altijd permanent is.Binnen de kortste keren weet de slaaf/slavin niet beter meer en KAN hij/ze ook niet anders meer, zelfs al zou hij/ze het willen ......

[e-url=http://theworldofbdsm.punt.nl/?gr=782049]Bron[/e-url] geraadpleegd op 10 oktober 2008.


Dit bericht is alleen ter verstrekking van informatie en niet een opening voor discussievoering. Discussies worden gevoerd in het [e-url=http://www.ignisbdsm.nl/forum/viewforum.php?f=18]Gesloten-Forum[/e-url] en hier is registratie vereist. Je kunt, als je je niet wilt registreren ook een discussie openen in het sub-forum [e-url=http://www.ignisbdsm.nl/forum/viewforum.php?f=11]Open-Discussie[/e-url]. Vertel in je bericht dan even op welk topic je reactie betrekking heeft.

Het onschuldige meisje dat alles bijbeent :)

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.117 seconds
Powered by Kunena Forum